DESPRE PROIECT

DESPRE PROIECT


Titlul proiectului: Servicii de amprentare și protezare digitală în medicina dentară

Cod SMIS: 111349

Beneficiar: MAGIC SMILE DESIGN S.R.L

Finanțator: Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Valoarea totală a proiectului: 887.946,27 lei din care 799.151,62 lei reprezintă finanțare nerambursabilă

Durata proiectului: 15.03.2017 – 31.10.2018

Scopul proiectului: Înființarea unui serviciu de amprentare și protezare dentară digitală


Obiectivul general


Creșterea competitivității economice a societății, prin achiziționarea unor echipamente și tehnologii moderne, precum și prin implementarea unui serviciu inovativ în medicina dentară, unic în România. Achiziționarea unor utilaje și echipamente performante necesare pentru digitalizarea serviciilor de amprentare și protezare dentară, va conduce la posibilitatea furnizării de servicii specifice, de înaltă calitate și precizie, la dezvoltarea durabilă a societății și la consolidarea poziției în piața specifică și implicit la creșterea gradului de satisfacție al clienților existenți și potențiali ai societății.


Obiectivele specifice ale proiectului

– Creșterea cifrei de afaceri cu cel puțin 50% în primii 3 ani de la realizarea investiției. Implementarea proiectului permite modernizarea și diversificarea serviciilor oferite de societate, reducerea timpului de executare a comenzilor, crearea de noi locuri de muncă și implicit creșterea numărului de clienți. Toate acestea se vor reflecta în creșterea cifrei de afaceri a societății.

– Extinderea și îmbunătățirea serviciilor oferite de către SC MAGIC SIMILE SRL prin implementarea unui nou serviciu inovativ în România: amprentare și protezare dentară digitală. Prin acest proiect se implementează primul serviciu medical specializat pe reproducere a dinților prin intermediul tehnologiei de printare 3D din România. Serviciul este personalizat pentru fiecare pacient în parte și determină realizarea unui salt tehnologic în domeniul stomatologiei din România. Serviciul oferit este digitalizat complet, pentru pacienții care au nevoie de protezare dentară fixă sau mobilă.

Proiectul are un caracter inovativ datorat noutăților pe care le aduce investiția, atât la nivelul firmei, cât și la nivelul pieței locale/regionale/naționale. Proiectul aduce în atenție, atât inovarea de serviciu, cât și inovarea de proces, fundamentate pe introducerea și adaptarea tehnologiei 3D la nevoile și specificul spațiului nostru social și cultural. Printarea 3D relevă o serie de avantaje care se reflectă în dezvoltarea durabilă a investiției, în realizarea unei strategii inovative de marketing și în creșterea potențialului de satisfacere a nevoilor clienților: reducerea costurilor, optimizarea designului, posibilitatea personalizării prin modele digitale, redarea la un grad de complexitate ridicată, scăderea timpului de producție, economia de material.


Rezultate așteptate

1. Creșterea avantajelor competitive ale societății prin implementarea primului serviciu specializat de reproducere a dinților prin intermediul tehnologiei de printare 3D din România. Implementarea proiectului va produce un salt calitativ și cantitativ al firmei. Calitatea serviciilor oferite se va îmbunătăți semnificativ, prin folosirea echipamentelor performante și oferirea de soluții digitale. Concret, procedeele moderne de printare 3D vor contribui la reducerea costurilor prin economisirea materialelor, vor oferi posibilitatea personalizării fiecărei comenzi în funcție de necesitățile clienților, vor permite redarea la un grad de complexitate ridicată a designului dentar și, nu în ultimul rând, va scădea timpul de producție. Toate acestea vor contribui la creșterea numărului de clienți și implicit a cifrei de afaceri. Societatea dispune de o echipă de specialiști care are capacitatea de a utiliza echipamente performante. Creșterea calității serviciilor firmei este un obiectiv important al SC MAGIC SMILE DESIGN SRL, pe termen mediu și lung, aflat în corelație directă cu creșterea capacității tehnice a firmei, a numărul de angajați și cu strategia de marketing.  


2. Creșterea numărului de angajați cu 5 persoane și menținerea acestora cel puțin 3 ani de la implementarea proiectului.  

Posibilitatea oferită de proiect de a implementa un nou serviciu de tehnică dentară digitală va implica și o creștere a personalului firmei. Axată pe eficiența maximă, fiecare angajat al echipei devine un pilon important al creșterii rentabilității serviciilor societății. Menținerea angajaților pe o perioadă îndelungată de timp poate consolida construirea unei culturi organizaționale puternice în care fiecare membru devine un expert care contribuie constant la rentabilitatea „investiției” în resursa umană și la îmbunătățirea imaginii firmei. Dincolo de creșterea numărului de angajați și menținerea acestora în echipă SC Magic Smile Design SRL, creează noi perspective în creșterea calității și eficienței managementului firmei. Dezvoltarea societății bazată pe expertiza echipei, determină un fundament solid al dezvoltării pe termen lung și o creștere constantă a cifrei de afaceri. Corelat cu celelalte rezultate, creșterea numărului de angajați arată un interes real al echipei manageriale pentru o dezvoltare durabilă reală, realizată progresiv, bazată pe învățare continuă.  


 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României